Kveldsmøter i DMSB

10. mar, 2021

Kveldsmøtet i april, skulle vært avholdt tirsdag 13. april, må desverre utsettes. Styret vil komme med informasjon så snart de kan.

Kveldens foredragsholder er kollega Magnus Vollset og temaet er medisinsk historie.

Styret håper at smittevernsreglene tillater gjennomføring av arrangementet og vil komme tilbake med mer informasjon.

19. feb, 2021

Utsatt årsmøte i DMSB gjennomføres tirsdag 9. mars. Styret informerer om at god avstand mellom deltakerne må iakktages og at munnbind må benyttes dersom avstand over 1 meter ikke sikkert kan garanteres. Det blir dessverre ikke gjennomført taffel etter foredraget, men vann er tilgjengelig under møtet. Program og presentasjon av foredragsholderen Elling Ulvestad kan leses i artikkelen nedenfor.

 

Påmelding er ikke nødvendig. Ingen egenandel.

Hjertelig velkommen

Vennlig hilsen

Kristina H. Johannessen

Styrets leder

21. jan, 2021

Som tidligere bekjentgjort måtte årsmøtet i DMSB 2021 dessverre utsettes som følge av restriksjoner knyttet til pandemien med Corona-virus. Styret kommer tilbake med mer informasjon så snart som mulig. 

Styret i Det medisinske selskap i Bergen har gleden av å invitere til

Årsmøte og faglig møte 2021

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkallingen
 2. Valg av ordstyrer, referent og medlemmer til å undertegne protokollen
 3. Styrets årsberetning for 2020
 4. Godkjenning av regnskapet for 2020
 5. Ansvarsfrihet for styret
 6. Budsjett for 2021, herunder fastsettelse av kontingent
 7. Valg

Etter årsmøtet inviterer vi til foredrag. Kveldens foreleser er Elling Ulvestad, dr.med., avdelingssjef ved Mikrobiologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus og professor ved Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen.

Elling Ulvestad har lenge vært i media i kraft av sin stilling som avdelingsjef ved Mikrobiologisk avdeling og som garantist for at det store presset Covid 19 pandemien har lagt på laboratoriefagene ikke skal hindre behandlerene å få raske og nøyaktige svar på sine prøver.

Elling Ulvestad ble født i Bergen 1958, ble Cand.med ved Universitetet i Bergen i 1988, Dr.med ved Universitetet i Bergen 1995 og professor fra 2005. Han er Spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin 1995 og har vært avdelingsoverlege og -sjef ved Mikrobiologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus fra 1996. Av hans meritter kan vi liste følgende:

 • Kåret til beste foreleser, Medisinsk fakultet i Bergen, 1998

 • Medlem Tenketanken ved Allmennmedisinsk forskningsenhet, NTNU, 2008 –

 • Nærmere 200 publikasjoner, forfatter av boken Defending life (Springer 2007) og Mennesket og mikrobene (Universitetsforlaget, 2015)

 • Redaktør APMIS, redaksjonell medarbeider Naturen og Scandinavian Journal of Immunology

Kveldens foredrag har tittelen: "Pandemimodellering – hvorfor så vanskelig?"

Etter foredraget inviterer vi til enkel servering med snitter og mineralvann. Egenandel kr. 100,- inkl. drikke.

Påmelding er ikke nødvendig.

Hjertelig velkommen.

For styret,

med vennlig hilsen

Kristina H. Johannessen

Styrets leder

5. jan, 2021

Det planlagte kveldsmøtet i DMSB 12. januar er dessverre utsatt. Nytt tidspunkt er tirsdag 27. april. Foredragsholder er kollega Anders Walløe.

Nærmere info kommer.

5. jan, 2021

Det planlagte julemøtet med taffel i DMSB som skulle vært avholdt i Legenes Hus tirsdag 1. desember, måtte dessverre avlyses.