Kveldsmøter i DMSB

21. jan, 2021

Styret i Det medisinske selskap i Bergen har gleden av å invitere til

 

Årsmøte og faglig møte 2021

 

 

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkallingen
 2. Valg av ordstyrer, referent og medlemmer til å undertegne protokollen
 3. Styrets årsberetning for 2020
 4. Godkjenning av regnskapet for 2020
 5. Ansvarsfrihet for styret
 6. Budsjett for 2021, herunder fastsettelse av kontingent
 7. Valg

Etter årsmøtet inviterer vi til foredrag. Kveldens foreleser er Elling Ulvestad, dr.med., avdelingssjef ved Mikrobiologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus og professor ved Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen.

Elling Ulvestad har lenge vært i media i kraft av sin stilling som avdelingsjef ved Mikrobiologisk avdeling og som garantist for at det store presset Covid 19 pandemien har lagt på laboratoriefagene ikke skal hindre behandlerene å få raske og nøyaktige svar på sine prøver.

Elling Ulvestad ble født i Bergen 1958, ble Cand.med ved Universitetet i Bergen i 1988, Dr.med ved Universitetet i Bergen 1995 og professor fra 2005. Han er Spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin 1995 og har vært avdelingsoverlege og -sjef ved Mikrobiologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus fra 1996. Av hans meritter kan vi liste følgende:

 • Kåret til beste foreleser, Medisinsk fakultet i Bergen, 1998

 • Medlem Tenketanken ved Allmennmedisinsk forskningsenhet, NTNU, 2008 –

 • Nærmere 200 publikasjoner, forfatter av boken Defending life (Springer 2007) og Mennesket og mikrobene (Universitetsforlaget, 2015)

 • Redaktør APMIS, redaksjonell medarbeider Naturen og Scandinavian Journal of Immunology

Kveldens foredrag har tittelen: "Pandemimodellering – hvorfor så vanskelig?"

Etter foredraget inviterer vi til enkel servering med snitter og mineralvann. Egenandel kr. 100,- inkl. drikke.

Påmelding er ikke nødvendig.

Hjertelig velkommen.

For styret,

med vennlig hilsen

Kristina H. Johannessen

Styrets leder

5. jan, 2021

Det planlagte kveldsmøtet i DMSB 12. januar er dessverre utsatt. Nytt tidspunkt er tirsdag 27. april. Foredragsholder er kollega Anders Walløe.

Nærmere info kommer.

5. jan, 2021

Det planlagte julemøtet med taffel i DMSB som skulle vært avholdt i Legenes Hus tirsdag 1. desember, måtte dessverre avlyses.

4. nov, 2020

Dette møtet er utsatt som følge av smittevernsrestriksjoner.

Kveldsmøtet i november, det nest siste i år, handler ikke overraskende om Covid 19. Nyhetsbildet har vært preget av de mange aspektene rundt denne pandemien og denne kvelden får vi besøk av sjef ved Bergen Legevakt, Dagrun Waag Linchausen.

Dagrun tiltrådte sin stilling 1. september i år, men er ikke ukjent med legevakten der hun har hatt stilling som lege siden oktober 2014. Hun ble spesialist i allmennmedisin våren 2019. Har hatt fastlegepraksis i Os kommune etter turnus. Hadde sykehusturnus på Haukeland og distriktstjeneste i Elverum. Utdannet i Bergen og var ferdig våren 2009.

Premedisin: Siviløkonomi NHH i 1977. Jobbet innen matvareindustri, forsikring, møbelindustri, reklamebyrå, varehandel, konsulentvirksomhet og diverse privat virksomhet i nær 25 år hvorav mange år som leder.  Møtte den berømte veggen og snudde 180 grader.

Denne kvelden vil hun holde et foredrag med tittelen: Da Covid 19 kom til Bergen

Etter foredraget har vi lagt til rette for enkel servering i Auditoriet. Vi vil sørge for at regler for smittevern blir overholdt. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Hjertelig velkommen!

3. okt, 2020

Året 2020 - Annus Horribilis - har medført store forandringer. DMSB har i høst gradvis gjenopptatt sin virksomhet og avholdt 2 vellykkede møter i Legenes Hus. Vi kan dessverre ikke avholde tradisjonell Armauer Hansen forelesning i år, da Pleiestiftelsen er under oppussing, men har gleden av å invitere sine medlemmer og deres ledsagere til:

"Utradisjonell" Armauer Hansen forelesning med servering, i Legenes Hus, tirsdag 13. oktober kl. 19.00

Antrekk: Mørk dress

Pris: kr. 250,-

Påmelding:

Av hensyn til servering og smittevern er det nødvendig med påmelding til dette arrangementet. Benytt epost: bas@bbb.no for påmelding. Alternativt kan påmelding gjøres på telefon til styremedlem Svein Ødegaard, mobil: 958 90 408. Frist for påmelding er fredag 9. oktober.

For dem som kun ønsker å delta på foredraget uten servering er det ingen kostnad, men for dem som ønsker servering i spisestuen etter foredraget ber vi om innbetaling, kr. 250,- pr. person, til konto nr.: 1204.47.78287, senest fredag 9. oktober. Det er også mulig å benytte VIPPS til telefon 410 28 000. Angi i så fall hva innbetalingen gjelder.

Kveldens program er som følger:

1. Armauer Hansen foredrag - Professor em. Lorentz M. Irgens - "En viral og en iatrogen pandemi 100 år og 30 år i ettertid; hva spanskesyken og krybbedøds-pandemien lærte oss»

Lorentz Müller Irgens (født 13. oktober 1942) er en norsk lege og professor. Han var direktør ved Medisinsk fødselsregister.

Irgens er utdannet lege fra Universitetet i Bergen. Han avla medisinsk embetseksamen i 1967. I 1980 avla han doktorgrad.[1] Etter turnus- og militærtjeneste, begynte han ved Universitetet i Bergen, der han i 1987 ble professor.[2] Han har vært opptatt av epidemiologisk forsking og har arbeidet med krybbedød og medfødte misdannelser, så vel som lepraforsking og medisinsk historie.[1] Fra 1983 til 2007 var Irgens direktør ved Medisinsk fødselsregister.[2]

Irgens ble i 2013 utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden «for fortjeneste innen medisinsk forskning.»[3] I 2007 ble han æresmedlem i Norsk forening for epidemiologi og i 2012 æresmedlem i Medisinsk historisk selskap i Bergen.[2]

Kilde:Wikipedia

2. Servering i spisestuen

Søtt & Salts Fiskesuppe med 2 glass vin eller mineralvann

Kaker - Kaffe

Hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen

Kristina H. Johannessen (sign.)

Leder