Kveldsmøter i DMSB

15. mar, 2019

Foredragsholder på kveldsmøtet i april er kollega Paul Egil Gravem.

Tittelen på kveldens foredrag er: “Tilbakeblikk på internasjonalt samarbeid”

Etter møtet inviterer vi til enkelt taffel med snitter og mineralvann. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

13. mar, 2019

Kveldsmøtet i april er viet rusomsorg og vi er glade for å kunne annonsere Kari Lossius som kveldens foredragsholder. Kari Lossius et utdannet psykolog ved UiB, spesialist i klinisk psykologi 1989. Hun har arbeidet innen rusfeltet mer enn 25 år. Hun har vært kliniker, forsker og leder. Veileder på UiB og gruppeterapeut på Studentenes Psykiske Helsetjeneste. Hun har vært medforfatter til flere bøker innen psykologi, rus og behandling bl.a. en bok om kvinner og alkohol. Populær foredragsholder. Kari Lossius har vært klinikkdirektør i mange år ved Stiftelsen Bergensklinikkene. Fra 2019 har hun psykologpraksis i Bergen.

Vi gleder oss til å høre hennes foredrag.

Etter møtet inviterer vi til enkelt taffel med snitter og mineralvann. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Hjertelig velkommen.  

14. feb, 2019

Styret i DMSB har gleden av å invitere til kveldsmøte med kollega Jeremy Ganz som foredragsholder.

Jeremy Ganz er født 1943 i Chester U.K. Legeutdannelse i U.K. Arbeidet med generell kirurgi og neurokirurgi i U.K. 1967-1976. 1976-1978 neurokirurgi i Trondheim. Norsk spesialist i neurokirurgi 1978. Overlege på Neurokirurgisk avdeling, Haukeland Sykehus 1979-1993 og 2007-2010. Litteratur om Gammakniv.
 
Views: We should all listen more and talk less.
 
Tittelen på Jeremys foredrag denne kvelden er: "Cranial Trauma from Prehistory to 1800"
 
Ganz vil holde foredraget på engelsk.
 
Etter foredraget inviterer vi til enkelt taffel med snitter og alkoholfri drikke. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-
 
Hjertelig velkommen!
16. jan, 2019

 

Styret i Det medisinske selskap i Bergen har gleden av å invitere til

 

Årsmøte og faglig møte 2019

 

 

 

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkallingen
  2. Valg av ordstyrer
  3. Styrets årsberetning for 2018
  4. Godkjenning av regnskapet for 2018
  5. Ansvarsfrihet for styret
  6. Budsjett for 2019, herunder fastsettelse av kontingent
  7. Valg
  8. Eventuelt

Etter årsmøtet inviterer vi til foredrag. Kveldens foreleser er Professor emerita Birgitta Åsjö. Birgitta kom til Bergen og UiB i 1992 fra Sverige, professor i virologi, spesialist på HIV-viruset og AIDS. Det var en lång väg i karrieren, hun måtte jobbe for å finansiere studiene fra 16 år. Etterhvert kom hun til Tumörbiologiska Institutet på Karolinska der hun jobbet som bioingeniør og begynte å forske hos den berømte professor Klein. Til slutt kom hun inn på medisinstudiet, ferdig 1976. Ved UiB fikk hun lage sin egen forskningsgruppe, skapte et miljø, veiledet 6 doktorgradsstipendiater og var en meget god foreleser. Da hun sluttet som professor ble stillingen “lagt i fryseboksen”, dessverre - "kanskje den største skuffelsen" sa hun til Tidskriftet, "men selv har jeg hatt en fantastisk tid". Så kan det tillegges at hun er interessert i klassisk musikk og ble gift på Askøy.

Birgittas foredrag har tittelen: "Zicavirus og Mikrocefali; en uppdatering"

Vi gleder oss til å høre hennes presentasjon.

Etter foredraget inviterer vi til enkel servering mot egenandel kr. 100,- inkl. drikke.

Påmelding er ikke nødvendig.

Hjertelig velkommen.

For styret,

med vennlig hilsen

Kristina H. Johannessen

Styrets leder

19. des, 2018

Det første medlemsmøtet i 2019 er viet bistandsarbeid i konfliktsoner. Vi er svært glade for å kunne annonsere at Arne Strand, forsker og assisterende direktør ved Christian Michelsens institutt i Bergen, vil holde et foredrag om de utfordringene man står overfor som bistandsarbeider i konfliktsoner.

Etter foredraget inviteres det som vanlig til enkelt taffel med snitter og alkoholfri drikke. Egenandel er kr. 100,- og påmelding er ikke nødvendig. Hjertelig velkommen.

Under foredraget ble det gjort opptat til NRK Brennpunkt og den 13. mars 2019 ble utgaven: "Returnert - livet etter utkastelse fra Norge" vist i NRK. Nettutgaven er tilgjengelig på denne linken: https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/2019/MDDP11000119