Kveldsmøter i DMSB

12. jan, 2022

Styret i Det medisinske selskap i Bergen har gleden av å invitere medlemmene i Selskapet til

Årsmøte og faglig møte 2022

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkallingen
  2. Valg av ordstyrer, referent og medlemmer til å undertegne protokollen
  3. Styrets årsberetning for 2021
  4. Godkjenning av regnskapet for 2021
  5. Ansvarsfrihet for styret
  6. Budsjett for 2022, herunder fastsettelse av kontingent
  7. Valg

 

Etter årsmøtet inviterer vi til foredrag. Pétur Benedikt Júlíusson (født 1964 i Reykjavík) er en islandsk lege og forsker, overlege ved Barneklinikken, HUS, professor ved Det Medisinske Fakultet, UiB og Avdelingsdirektør ved ved Avdeling for helseregisterforskning og -utvikling ved Folkehelseinstituttet.

Júlíusson har sin legeutdannelse fra Island, men har bodd i Norge siden 1995. Han tok spesialistutdannelse innen barnesykdommer i Norge og har også tatt doktorgrad ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Bergen.[1]

I perioden 2003 til 2007 ledet han sammen med Robert Bjerknes en omfattende studie på norske barns vekstutvikling. Denne studien regnes som det mest oppdaterte referansegrunnlag for å vurdere norske barns vekstutvikling. Studien viste at norske barn er høyere enn målingene på 70- og 80-tallet viste, og antall overvektige barn har også økt kraftig.[2]

Kveldens foredrag har tittelen: "Sentrale registre ved FHI-Bergen i en pandemi"

Med forbehold om restiksjoner fra myndighetene inviterer styret til enkel servering med snitter og mineralvann etter foredraget. Egenandel kr. 100,- inkl. drikke.

Påmelding er ikke nødvendig.

Hjertelig velkommen.

For styret,

med vennlig hilsen

Kristina H. Johannessen

Styrets leder

3. jan, 2022

Vårt første kveldsmøte i 2022 handler om Covid 19 - hva ellers. Denne pandemien har preget samfunnet siden starten av 2020 og synes ennå ikke å være over. Vi har i kveld gleden av å ønske to sentrale kolleger velkommen til et møte med fokus på statistikk og personlige erfaringer i et helsevesen med store utfordringer over lang tid.

Kjell Haug og Egil Bovim (se bilder ved å klikke på navnet) har vært i mediabildet nærmest daglig i denne perioden og har lovet oss en balansert og nøktern oppsummering av de opplevelsene de har hatt som smittevernsoverleger i Bergen Kommune.

Egil Bovim gjennomførte i tidsrommer 1974 til 1981 turnustjensete og militærtjeneste før han tjenestegjorde som distriktslege i Finnmark og Østfold. Han er spesialist i samfunnsmedisin og har jobbet med smittevern i mange år, blant annet under AIDS epidemien i Botswana på 1990-tallet der han hadde NORAD-tjeneste i to perioder, 1981 - 85 og 1995 - 97. Han har vært assisterende fylkeslege og de siste 15 årene før pensjonering direktør ved Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap. Under hele pandemien har han fungert som konsulent i Etat for helsetjenester i Bergen Kommune. Han har arbeidet som smittevernsoverlege i Bergen fra 15. desember 2020 til han gikk av med pensjon 1. oktober 2021.

Kjell Haug er professor e.m. i samfunnsmedisin ved institutt for global helse og samfunnsmedisin. Han er utdannet cand. med. ved UiB 1974. Almennpraksis i Loddefjord 1978-1981, Institutt for almenmedisin 1982-1985. Prodekanus for undervisning 2005-2009. Han var assisterende smittevernsoverlege i Bergen kommune fra januar 2021 og etterfulgte Egil Bovim som smittevernsoverlege fram til Marit Voltersvik overtok 18. oktober.

Under kveldens møte vil Kjell Haug belyse de statistiske data rundt Covid-situasjonen i Bergen Kommune og Egil Bovim vil fortelle om sine opplevelser i den tiden han satt i stillingen.

Av smitteverhensyn vil det ikke bli servering etter kveldens foredrag.

Påmelding er ikke nødvendig.

Hjertelig velkommen!

16. nov, 2021

DMSB har gleden av å invitere til tradisjonelt Julemøte med juletaffel 2021

Sted: Pleiestiftelsen for Spedalske No. 1, Kalfarveien 31

Antrekk: Mørk dress

Pris: kr. 600,- for juletaffel med drikke

Program:

Kl. 18.30 - Aperitiff - musserende vin eller Mozell

kl. 19.00 - Juleforedrag

Årets juleforedrag holdes av styremedlem i DMSB, Bjarte Askeland. Han vil fortelle om sine erfaringer på oppdrag i utlandet, som militærlege i Afghanistan i tidsrommet 2008 - 2012 og som lege i Norwegian Emergency Medical Team på oppdrag til Samoa, Bergamo, Lesvos og Haiti fra 2019 til 2021.

Foredraget har fått tittelen: "Fra Afghanistan til Haiti - på oppdrag som lege for Norge"

Bjarte Askeland, født 1959 i Bergen, utdannet cand. med. ved UiB 1985, spesialist i Anestesiologi i 1995 og praksis fra Fredrikstad sykehus, Kysthospitalet i Hagavik og Haukeland Universitetssykehus, der han har vært assistentlege, overlege, seksjonsoverlege og Klinikksjef. Han har nå overlegestilling ved Ortopedisk seksjon i Kirurgisk serviceklinikk.

Ved siden av sin kliniske stilling har han tillitsverv i Norsk Dagkirurgisk forening, er tilknyttet NOR-EMT som senior medical officer og har engasjement i et sykehusprosjekt i Malawi.

Kl 20.00 - Tradisjonelt juletaffel med drikke

Meny 

Aperitiff

Musserende vin eller Mozell

***

Pinnekjøtt og Svineribbe med tradisjonelt tilbehør

Øl og Akevitt - Vin - Alkoholfritt øl - Mineralvann

***

Dessertbuffet

Kaffe

Påmelding er nødvendig for alle, både de som kun ønsker å høre foredraget og for dem som også ønsker å delta på juletaffelet. Påmelding gjøres til Bjarte Askeland på epost: bas@bbb.no, alternativt på telefon 410 28 000, senest mandag 29. november. Angi om du ønsker juletaffel. Deltakelse på foredraget alene er kostnadsfritt, mens deltakelse på juletaffel har en egenandel på kr. 600,- pr. person som bes innbetalt til konto nr.: 1204.47.78287 innen påmeldingsfristen.

I samarbeid med Pleiestiftelsen for Spedalske No. 1 er det avtalt at parkering på baksiden av bygget under arrangementet tillates uten kostnad. 

Med vennlig hilsen

Kristina H. Johannessen (sign.)

Leder

1. nov, 2021

Velkommen til novembermøtet i DMSB 2021. Vår kjære kollega, styremedlem i DMSB, Professor em. Svein Ødegaard er kveldens foredragsholder. Tema er ett av hans favorittemner - ultralyd!

Svein Ødegaard, født 10. januar 1945 i Manger, Norge) er en norsk-tysk lege og forsker. Han er professor emeritus og tidligere avdelingssjef i indremedisin og fordøyelsessykdommer ved Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen. Han avla medisinsk Staatsexamen ved Universität Bonn, Vest-Tyskland i 1970 og har senere tjenestegjort ved norske, tyske og amerikanske sykehus. Han tok medisinsk doktorgrad på kreftmarkører i magesekken ved Universitetet i Bergen i 1988 og har skrevet flere vitenskapelige artikler og fagbøker i fordøyelsessykdommer, indremedisin og ultralyd. Han har arbeidet med ultralyd i medisinsk diagnostikk fra 1976, grunnla Nasjonalt senter for gastroenterologisk ultrasonografi ved Haukeland universitetssykehus i 2001, startet endoskopisk ultralyd samme sted (EUS) som først i Norden i 1987 og er æresmedlem i flere nasjonale og internasjonale organisasjoner. Han har i en årrekke arbeidet for krigsbarns rettigheter innenfor organisasjonene Lebensborn og CBOW (Children born of war).

Kveldens foredrag har tittelen:

"Mitt liv med høye ultralyd-frekvenser - Hva er under overflaten?"

Etter foredraget serveres tradisjonelt taffel med mineralvann. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Hjertelig velkommen!

20. okt, 2021

DMSB har igjen gleden av å invitere til kveldsmøtei Legenes Hus. Møtet var opprinnelig planlagt avholdt på formiddagen, men på grunn av møtekollisjon er det besluttet endret til et kveldsmøte. Vi håper medlemmene ser med velvilje på denne beslutningen.

Kveldens foredragsholder tør være kjent av alle, som en god kollega med svært lang og mangslungen erfaring.

Vidar Lehmann er født 1938. Han tok sin medisinske embedseksamen ved UiB i 1962 og ble spesialist klinisk kjemi/indremedisin/infeksjonsmedisin 1970/1978/1979, Haukeland Universitetssjukehus.

Diplom: «Tropical Medicine, Hygiene and International Community Health (DTM&H) Liverpool School of Tropical Medicine 1979
Dosent/prof II (indremedsisin/infeksjonsjukdomar 1979/1980/1982
Legeteneste FN`S fredsbevarande operasjonar i Midtausten og på Balkan 1966/1978/1990-1 og 1994-5 (tilsamen 3 år; sist v/UNPROFOR/UNPF som ob/san.sjef)
Kongens fortjenestemedalje i gull 2007.

Vi ser fram til å høre hans spennende innlegg med tittelen: "Glimt frå FN-teneste i Libanon, Kuwait og Irak"

Etter foredraget inviterer vi til enkel bespisning og mineralvann. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Velkommen