Kveldsmøter i DMSB

6. okt, 2022

Kveldsmøtet i november avholdes som et debattinnlegg, der kollegene Stener Kvinnsland og Olav Reikerås debatterer organiseringen av sykehus som foretak eller noe annet.

Etter foredraget serverer vi enkelt taffel med tradisjonelle snitter og mineralvann. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Hjertelig velkommen!

 

14. sep, 2022

DMSB har gleden av å invitere til

ARMAUER HANSEN FORELESNING MED MIDDAG

Tid: Tirsdag 4. oktober 2019, kl. 19.00

Sted: Legenes Hus, Kalfarveien 37 - merk sted for foredrag og middag

Antrekk: Mørk dress

Pris: Det er ingen kostnad for dem som kun ønsker å delta på foredraget, mens deltakelse på den etterfølgende middagen har en kostnad på kr. 650,- pr. person for medlemmer og deres ledsagere.

Påmelding: Deltakelse på arrangementet krever påmelding til undertegnede på epost: bas@bbb.no eller på SMS/telefon 410 28 000.

Program:

1. Armauer Hansen foredrag ved Ingfrid Salvesen Haldorsen: «Kunstig intelligens og maskinlæring i medisin»

I sitt foredrag vil Ingfrid Salvesen Haldorsen gi et generelt innblikk i hvordan kunstig intelligens og maskinlæring på sikt vil endre måten vi jobber på innen mange medisinske fag og gi oss bedre beslutningsstøtte og nye verktøy for persontilpasset behandling. Hun vil særlig gi eksempler fra sitt eget fag radiologi og forskningen ved Mohn Medical Imaging and Visualization Center (MMIV).

Foredragsholderen er født i Bergen 1968. Hun fikk sin utdannelse ved UiB. Cand. Med. 1993, spesialist i Radiologi 2005, PhD 2009 og Professor 2 ved UiB 2012. Hun er overlege og senterleder ved Mohn Medical Imaging and Visualization Centre ved Radiologisk avdeling, HUS og har i mange år bidratt med viktig forskning innen kvinnehelse og kreftdiagnostikk, vært svært produktiv som forsker og veileder og er en populær og dyktig foredragsholder. For sin innsats ble hun i 2019 utnevnt til 'æresmedlem i Norsk Radiologisk Forening. Kveldens foredrag belyser ett av hennes spesialområder, bruk av kunstig intelligens i diagnostikk og persontilpasset behandling av blant annet gynekologisk kreft. Vi ser fram til et spennende foredrag. Etter foredraget inviterer styret til:

2. Tradisjonell Armauer Hansen middag

Meny

Bergensk fiskesuppe

***

Prinsefisk

***

Dronnind Maud med bær

***

Det blir servert vin, øl eller mineralvann til måltidet

***

Kaffe/Te

Armauer Hansen forelesningen har lange tradisjoner i DMSB og vi er svært glade for å kunne invitere selskapets medlemmer, med ledsagere, til interessant foredrag og etterfølgende tradisjonell bergensmeny med passende drikke.

Styret ber om snarlig påmelding til Bjarte Askeland på epost: bas@bbb.no eller på SMS/telefon til 410 28 000, senest mandag 3. oktober.

Det er ingen kostnad for dem som kun ønsker å delta på foredraget. Deltagelse på den etterfølgende middagen har en kostnad på kr. 650,- pr. person, for medlemmer med ledsager.

Beløpet innbetales til vår konto i DMSB: 1204.47.78287, senest mandag 3. oktober. Det er også mulig å benytte VIPPS til telefon 410 28 000. Angi i så fall i kommentarfeltet hvem innbetalingen gjelder for.

Med vennlig hilsen

Bjarte Askeland

Leder DMSB

14. mai, 2022

Vi er glade for å kunne starte høstsemesteret med et spennende tema. Tidligere forskningssjef og professor II, Ernst Omenaas, vil holde et spennende og svært aktuelt foredrag for oss.

Ernst Omenaas er født i Ålesund 26. august 1950. Han er legeutdannet fra Universitetet i Oslo i 1978 og ble spesialist i indremedisin og lungesykdommer i 1988. Han disputerte for den medisinske doktorgraden i 1996 ved Universitetet i Bergen på et tema innen allergologi og lungefunksjon fra en større befolkningsundersøkelse. Han har arbeidet som lege ved Molde Fylkessjukehus og fra 1985 ved Haukeland universitetssykehus i utdanningsstillinger og som seksjonsoverlege. Han har vært engasjert i fagmedisinsk arbeid og ledet Norsk forening for lungemedisin der han i dag er æresmedlem. Fra 2000 har han ledet Kompetansesenter for klinisk forskning i Helse Vest og har samtidig vært forskningssjef ved Haukeland universitetssykehus og professor II ved Universitetet i Bergen. Han har vært sentral i oppbyggingen av støttefunksjoner og kompetansebygging innen forskning og innovasjon knyttet opp mot spesialisthelsetjenesten både regionalt og nasjonalt. Etter at forskning ble en oppgave for spesialisthelsetjenesten i 2002 har enheten han har ledet blitt en viktig og betydelig aktør og samarbeidspartner for alle sykehusene i regionen. Han har deltatt i nasjonalt arbeid knyttet opp mot Norges forskningsråd, HelseOmsorg 21, Biobank Norge og NorCrin - det nasjonale nettverket for å styrke pasientnær klinisk forskning. Han har nå en bistilling som spesialrådgiver knyttet opp mot Helse Vest/ Helse Bergen der han blant annet er leder for Regionalt redelighetsutvalg for forskning i Helse Vest RHF. Utvalget har ansvar for å behandle saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer.

Kveldens foredrag har fått tittelen: "Forskningsetikk og forskningsuredelighet. Erfaringer fra NORWAIT-studien"

Etter foredraget serverer vi enkelt taffel med tradisjonelle snitter og mineralvann. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Hjertelig velkommen!

15. apr, 2022

Vårens siste kveldsmøte avholdes uken før 17. mai og vi håper på stort oppmøte. Foredragsholder er kollega Geir Strandenes og han vil fortelle oss om sin forskning på blod og blodprodukter i sivil og militær sammenheng, et emne som dessverre er mer akuelt enn noensinne.

Etter foredraget serverer vi enkelt taffel med snitter og mineralvann. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel for taffelet er kr. 100,- og denne kan innbetales til vår konto i DMSB med kontonr. 1204.47.78287 eller på Vipps til 41028000.

Hjertelig velkommen!

Vennlig hilsen

Styret

9. mar, 2022

Styret har gleden av å ønske velkommen til kveldsmøte i DMSB. Kveldens foredragsholder er Per Sigvald Bakke. Bakke er spesialist i lungesykdommer og i indremedisin, professor og dekan ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen. Han har gjennomført flere kliniske og epidemiologiske studier på kolspasienter. Vi gleder oss til å høre hans foredrag.

Tema for kveldens foredrag er: "Planer for utvidelse av kapasitet i medisinstudiet i Bergen"

Etter møtet inviterer vi til enkel bevertning og mineralvann. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Hjertelig velkommen!

Vennlig hilsen

Styret i DMSB