Kveldsmøter i DMSB

14. mai, 2022

Etter sommeren er vi glade for å kunne starte høstsemesteret med et spennende tema, forskningsuredelighet. Vår kollega Ernst Omenaas, spesialist i lungesykdommer, tidligere forskningsjef ved Haukeland Universitetssykehus, vil holde et foredrag for oss som jeg er sikker på vil bli svært interessant.

Etter foredraget serverer vi enkelt taffel med tradisjonelle snitter og mineralvann. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Hjertelig velkommen!

15. apr, 2022

Vårens siste kveldsmøte avholdes uken før 17. mai og vi håper på stort oppmøte. Foredragsholder er kollega Geir Strandenes og han vil fortelle oss om sin forskning på blod og blodprodukter i sivil og militær sammenheng, et emne som dessverre er mer akuelt enn noensinne.

Etter foredraget serverer vi enkelt taffel med snitter og mineralvann. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel for taffelet er kr. 100,- og denne kan innbetales til vår konto i DMSB med kontonr. 1204.47.78287 eller på Vipps til 41028000.

Hjertelig velkommen!

Vennlig hilsen

Styret

9. mar, 2022

Styret har gleden av å ønske velkommen til kveldsmøte i DMSB. Kveldens foredragsholder er Per Sigvald Bakke. Bakke er spesialist i lungesykdommer og i indremedisin, professor og dekan ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen. Han har gjennomført flere kliniske og epidemiologiske studier på kolspasienter. Vi gleder oss til å høre hans foredrag.

Tema for kveldens foredrag er: "Planer for utvidelse av kapasitet i medisinstudiet i Bergen"

Etter møtet inviterer vi til enkel bevertning og mineralvann. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Hjertelig velkommen!

Vennlig hilsen

Styret i DMSB

9. feb, 2022

Styret ønsker velkommen til et nytt interessant kveldsmøte i DMSB. Denne gangen skal vi få høre nytt om "Nye Barne- og ungdomsklinikken". Kveldens foreleser er Professor dr. med., Klinikkdirektør ved Barne- og Ungdomsklinikiken, Ansgar Berg. Ansgar Berg er barnelege, med sperialkompetanse i barnekardiologi og har gjort omfattende forskning på barn med hjertesykdommer. Som klinikkdirektør har han ledet arbeidet fram mot en helt ny Barne- og Ungdomsklinikk i Glasblokkene. Vi gleder oss til å høre historien om dette store og viktige arbeidet for barn og ungdom.

Kveldens foredrag har fått tittelen:

"Den nye Barne- og Ungdomsklinikken i Bergen, status presens og fremtidstanker"

Etter foredraget inviterer vi til enkelt taffel med alkoholfri drikke. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Hjertelig velkommen!

Vennlig hilsen

Styret i DMSB

 

12. jan, 2022

Styret i Det medisinske selskap i Bergen har gleden av å invitere medlemmene i Selskapet til

Årsmøte og faglig møte 2022

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkallingen
  2. Valg av ordstyrer, referent og medlemmer til å undertegne protokollen
  3. Styrets årsberetning for 2021
  4. Godkjenning av regnskapet for 2021
  5. Ansvarsfrihet for styret
  6. Budsjett for 2022, herunder fastsettelse av kontingent
  7. Valg

 

Etter årsmøtet inviterer vi til foredrag. Pétur Benedikt Júlíusson (født 1964 i Reykjavík) er en islandsk lege og forsker, overlege ved Barneklinikken, HUS, professor ved Det Medisinske Fakultet, UiB og Avdelingsdirektør ved ved Avdeling for helseregisterforskning og -utvikling ved Folkehelseinstituttet.

Júlíusson har sin legeutdannelse fra Island, men har bodd i Norge siden 1995. Han tok spesialistutdannelse innen barnesykdommer i Norge og har også tatt doktorgrad ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Bergen.[1]

I perioden 2003 til 2007 ledet han sammen med Robert Bjerknes en omfattende studie på norske barns vekstutvikling. Denne studien regnes som det mest oppdaterte referansegrunnlag for å vurdere norske barns vekstutvikling. Studien viste at norske barn er høyere enn målingene på 70- og 80-tallet viste, og antall overvektige barn har også økt kraftig.[2]

Kveldens foredrag har tittelen: "Sentrale registre ved FHI-Bergen i en pandemi"

Med forbehold om restiksjoner fra myndighetene inviterer styret til enkel servering med snitter og mineralvann etter foredraget. Egenandel kr. 100,- inkl. drikke.

Påmelding er ikke nødvendig.

Hjertelig velkommen.

For styret,

med vennlig hilsen

Kristina H. Johannessen

Styrets leder