Kveldsmøter i DMSB

3. mai, 2020

Som følge av Covid 19 pandemien har styret i DMSB funnet det nødvendig og forsvarlig å utsette sine møter til høsten 2020

21. feb, 2020

MERK ENDRET STED FOR KVEDSMØTE I DMSB - PLEIESTIFTELSEN FOR SPEDALSKE!

DMSB ønsker sine medlemmer hjertelig velkommen til temamøte om utfordringene rundt drikkevannsforsyningen i Bergensområdet.

Rent vann har vært oppfattet som en selvfølge for oss som lever i et moderne samfunn. Det som skjedde på Askøy i fjor sommer var derfor en skremmende opplevelse, både for befolkningen, helsevesenet og politikerene.

DMSB ønsker å belyse hendelsen gjennom et bredt sammensatt temamøte der flere aktører får anledning til å innlede og der forsamlingen kan delta i debatten etterpå. Det er viktig at alle aspekter rundt hendelsen blir belyst på en god måte og vi er heldige å ha fått med oss følgende innledere:

Guri Rørtveit - instituttleder, institutt for global helse og samfunnsmedisin

Bård Espelid - tidligere varaordfører i Askøy kommune

Arild Iversen - smittevernlege og assisterende kommuneoverlege

Emne: Drikkevannsepidemien på Askøy

Etter foredraget serveres som vanlig enkelt taffel med snitter og mineralvann. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Hjertelig velkommen!

 

15. jan, 2020

Styret i Det medisinske selskap i Bergen har gleden av å invitere til

Årsmøte og faglig møte 2019

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkallingen
  2. Valg av ordstyrer, referent og medlemmer til å undertegne protokollen
  3. Styrets årsberetning for 2019
  4. Godkjenning av regnskapet for 2019
  5. Ansvarsfrihet for styret
  6. Budsjett for 2020, herunder fastsettelse av kontingent
  7. Valg

 

Etter årsmøtet inviterer vi til foredrag. Kveldens foreleser er Steinar Hunskår, professor ved institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Steinar Hunskår er tidligere forskningsleder ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin og professor i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen. Etter examen artium i 1975 ved Førde gymnas studerte han matematikk ved Universitetet i Bergen, tok deretter legestudiet og ble cand.med. i 1982.

Steinar Hunskårs foredrag har tittelen: "Fra legebud til digital nødkommunikasjon. Sentrale bergensbidrag til legevaktens utvikling"

Etter foredraget inviterer vi til enkel servering med snitter og mineralvann. Egenandel kr. 100,- inkl. drikke.

Påmelding er ikke nødvendig.

Hjertelig velkommen.

For styret,

med vennlig hilsen

Kristina H. Johannessen

Styrets leder

5. jan, 2020

Velkommen til årets første kveldsmøte i Legenes Hus. Vår første foreleser er kjent for sitt engasjement i internasjonal helse og vil denne kvelden ta for seg emnet klimaendringer. Vi gleder oss til å høre hans syn på denne meget aktuelle problemstillingen.
 
Gunnar Kvåle er lege og professor emeritus i internasjonal helse. Han ble cand. med. i Bergen 68. Dipl. Trop. Publ. Health London 73. Dr. med. 89. Kirkens Nødhjelp i Nigeria 74-76. Kreftregisteret 76-80. Fra 80 Inst. for hygiene og sosialmedisin i Bergen. Fra 93 Professor. Styremedlem i Besteforeldrenes Klimaaksjon.
 
 
 
 
Kveldens foredrag her tittelen Klimaendring-vår tøffeste helseutfordring
 
Etter møtet blir det servert taffel med snitter og mineralvann. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-
 
Hjertelig velkommen!
14. nov, 2019

NB - Viktig melding!

Bjarte Askeland har dessverre måttet melde avbud på grunn av utenlandsoppdrag på Samoa i regi av FN og DSB, i forbindelse med den meget alvorlige meslingepidemien som truer samfunnet der. Han har lovet å komme tilbake som foredragsholder, både med sitt opprinnelige foredrag og en rapport fra det aktuelle oppdraget.

Til gjengjeld har vi vært så heldige å få kolleaga Kjell Haug til å steppe inn på meget kort varsel. Kjell haug holdt sist foredrag i DMSB 14. mai og turde være kjent for oss. Han er utdannet cand. med. ved UiB 1974. Almennpraksis i Loddefjord 1978-1981, Institutt for almenmedisin 1982-1985. Professor emeritus på Institutt for global helse og samfunnsmedisin UiB siden høsten 2018. Tidligere professor i samfunnsmedisin.

Kveldens foredrag er viet røkingens historie


DMSB har gleden av å invitere til tradisjonelt Julemøte med juletaffel 2019

Sted: Pleiestiftelsen for Spedalske No. 1, Kalfarveien 31

Antrekk: Mørk dress

Pris: kr. 650,- for juletaffel med drikke

Program:

1. Juleforedrag

Årets juleforedrag holdes av styremedlem i DMSB, Bjarte Askeland. Han vil fortelle om sine erfaringer som militærlege i Afghanistan som del av den internasjonale ISAF-styrken i tidrsommet 2008 - 2012.

Foredraget har fått tittelen: "Oppdrag Afghanistan - Sivile erfaringer som militærlege i felt"

Bjarte Askeland er udannet cand. med. i Bergen i 1985, ble spesialist i Anestesiologi i 1995 og har praksis fra Fredrikstad sykehus, Kysthospitalet i Hagavik og Haukeland Universitetssykehus, der han har vært assistentlege, overlege, seksjonsoverlege og Klinikksjef. Han har nå overlegestilling ved Ortopedisk seksjon i Kirurgisk serviceklinikk.

Ved siden av sin kliniske stilling har han tillitsverv i Norsk Dagkirurgisk forening, er tilknyttet NOR-EMT som senior medical officer og har engasjement i et sykehusprosjekt i Malawi.  

2. Tradisjonelt juletaffel med drikke

Meny 

Aperitiff

Musserende vin - Mozell

***

Pinnekjøtt og Svineribbe med tradisjonelt tilbehør

Øl og Akevitt - Vin - Alkoholfritt øl - Mineralvann

***

Dessertbuffet

Kaffe

Påmelding er nødvendig, både for dem som kun skal høre foredraget og dem som ønsker å delta på juletaffelet. Påmelding gjøres til Bjarte Askeland på epost bas@bbb.no, alternativt på telefon 410 28 000, senest mandag 2. desember. Deltakelse på foredraget er kostnadsfritt, men dersom du ønsker juletaffel ber vi om innbetaling av egenandel, kr. 650,- pr person, til konto nr.: 1204.47.78287 innen påmeldingsfristen.

Med vennlig hilsen

Kristina H. Johannessen (sign.)

Leder